Sąlygos ir taisyklės

Šios sąlygos reglamentuoja Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir bet kokiais produktais, kuriuos perkate iš mūsų įmonės šioje svetainėje. Prieš naudodamiesi, perskaitykite visas sąlygas. Jei su žemiau pateiktomis sąlygomis nesutinkate, nesinaudokite šia svetaine. Jūsų tolesnis naudojimąsis patvirtina, kad sutinkate su visomis sąlygomis.

1. Nuosavybė

Svetainę Wildmeadowhoney.com ir prekės ženklą “Wild Meadow Honey” valdo uždaroji akcinė bendrovė “Apiproduktai”, registruota Lietuvoje. Įmonės kodas 223175740. Registruotas buveinės adresas yra Zietelos g. 4, Vilnius, LT-03160, Lietuva.  Įmonės PVM mokėtojo kodas yra LT231757416.

Įmonės ir svetainės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymai
„Wild Meadow Honey“ ir jos logotipas yra įregistruoti prekių ženklai Jungtinės Karalystės vyriausybės Intelektinės nuosavybės biure.

Esame ekologiškai sertifikuotas perdirbėjas ir prekybininkas. Ekologiškos veiklos sertifikatas LT-EKO-001 išduotas VŠĮ “Ekoagros”. Mūsų ekologiškų produktų grandinės tiekimas yra audituojamas nuo gamybos iki mažmeninės prekybos, siekiant užtikrinti visišką visų mūsų ekologiškų produktų autentiškumą. Visi mūsų ekologiški produktai yra parduodami ir ženklinami „ekologiški“ pagal Lietuvos Respublikos ir ES ekologiškus reglamentus.

2. Produkto informacija

Visi mūsų produktai yra sertifikuojami kaip tinkami vartoti žmonėms taikant griežtą patikrų ir kontrolės sistemą visoje tiekimo grandinėje, kuri apima fizinius ir dokumentų patikrinimus.

Mes specializuojamės parduodant žalią, nefiltruotą medų. Ir medaus produktus: žiedadulkes, bičių duonelę, propolį, bičių pienelį, vašką. Visiškai normalu medaus viduje rasti bičių vaško, žiedadulkių ar propolio likučių. Nė vienas iš jų neturi įtakos medaus kokybei.

Produktų nuotraukos mūsų svetainėje tiksliai vaizduoja mūsų gaminius tuo metu, kai buvo darytos nuotraukos. Tačiau gali būti aplinkybių, kai medus produkto spalva ir tekstūra skiriasi nuo gaminio nuotraukose. Šios savybės gali nežymiai skirtis kiekvienoje produktų partijoje, nes priklauso nuo medaus ir jo produktų surinkimo vietos, laiko ir klimatinių sąlygų.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „wildmeadowhoney.com“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu „wildmeadowhoney.com“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „wildmeadowhoney.com“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

3.3. Internetinės parduotuvės „wildmeadowhoney.com“ prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje.

3. 4. Pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
3.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
3.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
3.4.3. juridiniai asmenys;
3.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

3.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad remiantis jomis jis turi teisę pirkti prekes „wildmeadowhoney.com“ internetinėje parduotuvėje.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „wildmeadowhoney.com“.  Pirkėjas gali dviem būdais:
4.1.1. Užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
4.1.2. Nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

4.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

4.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „wildmeadowhoney.com“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

4.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@wildmeadowhoney.lt

4.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „wildmeadowhoney.com“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas

5.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pasirenka pristatymo adresą ir apmokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Pirkti“ ir gauna pranešimą apie sėkmingai įvykdytą užsakymą.

5.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „wildmeadowhoney.com“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6. Pirkėjo teisės

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „wildmeadowhoney.com“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su „wildmeadowhoney.com“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).

6.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

6.4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.4. Pirkėjas, naudodamasis „wildmeadowhoney.com“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8. Pardavėjo teisės

8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

8.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinktu apmokėjimo būdu neapmoka užsakymo.

9. Pardavėjo įsipareigojimai

9.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „wildmeadowhoney.com” teikiamomis paslaugomis.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 4 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 11 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

9. 4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 6.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 6.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

10. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

10.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

10.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
10.2.1. Apmokėjimas naudojant „Paysera“ bankinę sistemą.

10.2.2. Apmokėjimas naudojant „Paypal” sistemą.

10.2.3. Apmokėjimas naudojant Visa, Mastercard, Maestro bankinę kortelę.

11. Prekių pristatymas

11.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą.

11.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
11.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

11.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

11.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės darbo ypatumų ir apkrovos.

12. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

12.1. Kiekvienos „wildmeadowhoney.com” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

13. Prekių grąžinimas ir keitimas

13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

13.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) 13.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@apiproduktai.lt.

13.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 6.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

13.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
13.4.1. grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
13.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
13.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
13.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
13.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

13.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

13.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas išsiunčia Pardavėjo nurodytu adresu. Pardavėjas įsipareigoja priimti prekes ir grąžinti Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei klientas nori atsisakyti prekės per 14 kalendorinių dienų, Pirkėjas apie tai informuoja Pardavėją ir išsiunčia prekę(-es) Pardavėjo nurodytu adresu.

13.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ beiLietuvos respublikos  ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „wildmeadowhoney.com” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

You cannot copy content of this page

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias
   Calculate Shipping
   Kodo patvirtinimas